Kalendarz wydarzeń

Poniżej znajdziesz szczegóły organizowanych przez nas wydarzeń, takich jak: konferencje, szkolenia, webinaria, kursy on-line, prezentacje. Znajdziesz tutaj także informację nt. premier naszych produktów, spotkań autorskich,  rad wyjazdowych itp. Nie zabraknie także wydarzeń które współorganizujemy z innymi pracówkami  w tym z naszą Szkołą SEN.