Nasz Program

Dlaczego najSENsowniejszy program edukacyjny?

Wieloletnie doświadczenia w pracy z dziećmi polonijnymi (dwujęzycznymi lub wielojęzycznymi), forma pracy szkoły polonijnej (jeden dzień nauki, dodatkowy dzień szkoły), możliwości dzieci, jak i potrzeby nauczycieli (brak odpowiednich materiałów na rynku wydawniczym) doprowadziły do powstania autorskiego programu nauczania, podręczników, dostosowanych do nich scenariuszy lekcji oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do ich realizacji.

 

W wyniku poszukiwań najlepszych rozwiązań edukacyjnych proponujemy połączenie metod, które w zestawieniu dają niezwykle skuteczne rezultaty (metody aktywizujące, ocenianie kształtujące, programowanie języka polskiego, komunikacyjne metody nauczania języka polskiego, elementy Metody Krakowskiej w tym Symultaniczno – Sekwencyjna Nauka Czytania® ). Program Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych SEN został przygotowany na pięciu poziomach dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat.

polska szkola podreczniki platforma edukacynja nauczanie na emigracji
uczen podreczniki platforma edukacynja nauczanie na emigracji

Każdy poziom obejmuje pakiet edukacyjny, składający się z zestawu podręczników, scenariuszy zajęć oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych ułatwiających ich realizację. Głównym celem pracy programem SEN jest umożliwienie dzieciom polonijnym opanowania języka polskiego poprzez pomoc nauczycielom w przygotowaniu zajęć i materiałów na te zajęcia.

Pakiet programu SEN to bogata baza scenariuszy i materiałów do wykorzystania na zajęciach w szkołach polonijnych, przedszkolach, grupach zabawowych oraz w edukacji domowej wraz z podręcznikami, będącymi pomocą dydaktyczną w realizacji scenariuszy.

JAK SIĘ SPRAWDZA PROGRAM EDUKACYJNY SEN?

CZEKAMY NA TWOJĄ OPINIĘ

Jeśli korzystasz z Programu Edukacyjnego SEN, podręczników z ćwiczeniami, scenariuszy zajęć czy pomocy dydaktycznych i chcesz podzielić się swoimi wrażeniami, to napisz do nas!

polecam podreczniki polonia sen wydawnictwo szkola emigracja