nauczyciel odkrywca talentow

Kochani, wspólnie z Fundacją Kwitnące Talenty,  zapraszamy do wspaniałej, rozwijającej przygody! Uwaga, miejsca do darmowego programu „ Nauczyciel Polonijny odkrywcą talentów” są ograniczone.

Możemy przyjąć 48 osób (oraz 10 na listę rezerwową).  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dołącz do Odkrywców!

rejestracja
poszukiwacze

Warsztaty zamknięte online prowadzone będą na podstawie autorskiego innowacyjnego programu “Odkrywanie i rozwijanie talentów” , dla ograniczonej ilości osób dorosłych- nauczycieli, kadry zarządzającej szkół, edukatorów polonijnych ( utworzymy 4  dwunastoosobowe grupy). 

Zaczynamy 13 czerwca  i kształcimy się do  połowy grudnia 2022!!

Spotkania będą odbywały się w poniedziałki  i czwartki (co drugi tydzień ) . W sumie odbędzie się  12 dwugodzinnych spotkań dla każdej grupy.

W ramach realizacji zadania nauczyciele/edukatorzy Polonijni zrealizują Program Rozwoju Talentów, który składa się z takich elementów jak: 

 • warsztaty odkrywania talentów i potencjału (poznanie bliżej siebie), 
 • warsztatów rozwijania talentów (wzmocnienie swoich naturalnych predyspozycji),
 • indywidualnego planu rozwoju talentów (uczestnicy na podstawie zajęć warsztatowych oraz indywidualnego wsparcia sami konstruują swoją osobistą ścieżkę rozwoju zawodowego), 
 • wyzwania (w tym dla uczniów uczestników) – które będą impulsami do rozwoju między aktywnościami projektowymi i zostaną przedstawione oraz podsumowane i zewaluowane w szerszej grupie wszystkich uczestników na konferencji podsumowującej z młodzieżą  w grudniu.


Ważnym działaniem rozwojowym w zadaniu jest dodatkowe wsparcie indywidualne nauczycieli Polonijnych (ok 7 godzin dla jednego uczestnika), spotkania jeden na jeden, coaching, tutoring i mentoring, tak by każda osoba w swoim tempie i rytmie mogła odkrywać talenty i potencjał oraz być w przyszłości jeszcze pełniejszym wsparciem dla swoich uczniów. 

Ponadto projekt “Nauczyciel Polonijny odkrywcą talentów!” umożliwi uczestnikom:

 • wzrost świadomego osiągania celów edukacyjnych
 • nabycie wiedzy i umiejętności z wybranego zakresu w formie prowadzonych na najwyższym poziomie kursów, wykładów, warsztatów, konferencji, zwiększenie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa uczestników projektu,
 • zwiększenie samoświadomości uczestników o swoich talentach,
 • rozbudzenie poczucia bycia potrzebnym, pomocnym, posiadającym wpływ na swoje działania.
 • tworzenie warunków dla rozwijania talentów i realizacji nowatorskich rozwiązań oraz promocję i wspieranie innowacyjności i kreatywności nauczycieli,
 • tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania oraz kształtowania partnerstwa pomiędzy podmiotami wspierającymi wielowymiarowy rozwój w zakresie współpracy edukacyjnej na poziomie krajowym, europejskim i światowym,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych, innowacyjnych, alternatywnych i prospołecznych metod kształcenia.

Warsztaty i spotkania indywidualne poprowadzi

PIOTR KOZIOŁ

Prezes Fundacji Kwitnące Talenty, która prowadzi miejsce uwalniania potencjału w Opolu – Talentownia.

Od 2002 z pasją i zaangażowaniem pomaga odkrywać i rozwijać talenty. Absolwent studiów MBA na Franklin University Columbia, Komunikacji Społecznej oraz Zarządzania Personelem – Zarządzania Talentami.

Zarządza organizacjami pozarządowymi od 30 lat.

Absolwent Programu Liderzy Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, stypendysta międzynarodowego programu Young Volunteer Academy, absolwent Laboratorium Innowacji Liderskich, stypendysta International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA.

Certyfikowany zaawansowany trener biznesu, trener procesu edukacji w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Przedsiębiorca od 2008 roku, w tym m.in. Menedżer ds. Programów inwestycyjnych, trener biznesu, certyfikowany zarządzający projektami (IPMA). W procesie minimum sześciu miesięcy pomógł odkryć i rozwinąć talenty oraz potencjał 1669 osobom.

Twórca, edukator i koordynator ponad trzystu programów edukacyjnych i rozwojowych w obszarze zarządzania talentami, rozwoju osobistego, programów rozwoju talentów dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2019 koordynuje Opolskim trzecim sektorem, czyli porozumieniem wspierającym organizacje pozarządowe z województwa opolskiego.

Członek Biznesowej Grupy Opole. Obszar zainteresowań: Zarządzanie Talentami, szeroko rozumiana edukacja, Zarządzanie Projektami, komunikacja, innowacje społeczne w pracy z młodzieżą, motywacja i inspiracja.

Piotr Koziol3
Piotr Koziol5
Piotr Koziol1
Piotr Koziol

Partner:

Realizator:

kwitnace talenty
EDUFUN fundacja SEN
NOWE FIO zestawienie 2 KOLOR 1920