Zapraszamy do wypełnienia Ankiety dotyczącej webinaru:

Neurodydaktyka, o procesach zapamiętywania i uczenia się. Część 2. Proces zapamiętywania. Mnemotechniki.

ANKIETA