II POLONIJNY TURNIEJ GRY IPN

MIŚ WOJTEK

WRZESIEŃ 2021 - KWIECIEŃ 2022

Dane Drużyny

Data zgłosznia:

Nazwa Drużyny: Młode pokolenieZPB

Kraj: białoruś

Szkoła: Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie

Dane Opiekuna

Opiekun: Swietłana Zachwatowicz

E-mail opiekuna: klimiliya@mail.ru

Telefon opiekuna: +375447031136

Dane Uczestników

- Maksymilian

 Klimaszewski

 12 lat

- Wasilisa

 Zachwatowicz

 12 lat

Opis Drużyny

Dzieci z polskich rodzin. Uczący się języka polskiego w trudnych warynkach na Białorusi .Interesują się historią Polski,swoich przodków.

Zdjęcia Drużyny

Zdjęcia Zgłosznia:

Zgłoszenie (linki):
https://edukacjasen.pl/wp-content/uploads/jet-engine-forms/guest/2021/09/signal-2021-08-22-134457-1-1.jpg
https://edukacjasen.pl/wp-content/uploads/jet-engine-forms/guest/2021/09/signal-2021-08-24-162046-7.jpg
https://edukacjasen.pl/wp-content/uploads/jet-engine-forms/guest/2021/09/signal-2021-08-24-162046-7-1.jpg
https://edukacjasen.pl/wp-content/uploads/jet-engine-forms/guest/2021/09/signal-2021-08-27-164036.jpg