Typ wydarzenia:

Data wydarzenia:

Godzina: 

Czas trwania: 

Webianrium (Zoom)

20 października 2021

19:00 (czasu polskiego)

około 90 min

Tytuł: 

SKUTECZNA KOMUNIKACJA, CZYLI JAK W PROSTY SPOSÓB DOGADAĆ SIĘ Z UCZNIEM?

Organizatorzy:

Edukacja SEN

Kontakt:

Marianna Brzozowska  +48 575 594 146
Alina Godlewska   + 48 505 440 030

Zobacz darmowy webinar

AGENDA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA, CZYLI JAK W PROSTY SPOSÓB DOGADAĆ SIĘ Z UCZNIEM?

  • Dowiecie się, dlaczego tradycyjna rozmowa nauczyciel-uczeń często nie przynosi efektów.

  • Zrozumiecie, jak działają blokady komunikacyjne.

  • Zdobędziecie zestaw praktycznych wskazówek, jak i co mówić, by po prostu dogadać się z uczniem.

  • Będziecie świadomymi uczestnikami procesu metamorfozy, a może i sami rozwiniecie skrzydła…

  • Przekonacie się, że też macie sprawczą moc!

SERDECZNIE ZAPRASZAMy!

PRELEGENTKA

Kinga Maciaszczyk

Magister filologii polskiej- specjalność nauczycielska, magister psychologii- specjalność psychologia społeczna, logopeda i terapeuta pedagogiczny oraz surdopedagog. Konsultant Szkoła z TVP (klasa 4 SP). Psycholog, trener, szkoleniowiec. 

Prowadzi warsztaty z zakresu psychologii i procesu nauczania, dyrektor w „Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli” ZCEMiP w Szczecinie, współpracuje z „Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska” jako trener ODN, prowadzący webinaria, kursy online, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli polonijnych. 

W pracy dydaktycznej łączy wiedzę z zakresu psychologii z metodyką nauczania języka polskiego. Zafascynowana neurodydaktyką, neurokognitywistyką i psychologią pozytywną, nieustannie poszukuje inspirujących innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania języka polskiego i wspierania rozwoju psychofizycznego ucznia, podzielając zdanie Plutarcha, że Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który należy rozniecić.