Typ wydarzenia:

Data wydarzenia:

Godzina: 

Czas trwania: 

Webianrium (Zoom)

7 września 2022

19:00 (czasu polskiego)

około 90 min

Tytuł: 

EMPATYCZNA KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE. JĘZYK NAUCZYCIELA WSPARCIEM PROCESU UCZENIA SIĘ

Organizatorzy:

Edukacja SEN

Kontakt:

Lucyna Bzowska    + 48 608 091 447

Darmowy webinar

Empatyczna komunikacja jako narzędzie. Język nauczyciela wsparciem procesu uczenia się

AGENDA SPOTKANIA

Empatia stanowi podstawę wielu kompetencji uznawanych za niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Podczas szkolenia:

  • Zapoznamy się z zasadami empatycznej komunikacji
    w szkole, środowisku rodzinnym i zawodowym.
  • Podejmiemy refleksję nad rolą języka komunikacji w procesie uczenia się.
  • Poznamy założenia stosowanej w metodyce Responsive Classroom komunikacji, która stanowi ważne narzędzie wspierania uczniów w podejmowaniu odpowiedzialności za własne uczenie się.
  • Przeanalizujemy własne style komunikacji – mówienia
    i słuchania, wyznaczymy obszary rozwoju dla empatycznej komunikacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMy!

PRELEGENTKA

dr Agnieszka

dr Agnieszka Handzel

Nauczycielka języka polskiego, techniki i informatyki, mama,
dyrektorka Budzącej Się Szkoły Podstawowej w Kobielniku, nauczycielka akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat dotyczący empatii i kompetencji społecznych obroniłam w czerwcu 2022. Jestem metodykiem, członkiem projektów badawczych, autorką narzędzi dydaktycznych i artykułów metodycznych. Wierzę w relacje i dobrą zabawę w edukacji. Swoją pracę opieram na codziennym uczniowskim doświadczaniu i przeżywaniu kontaktu z tekstami kultury. Każdego dnia na nowo wymyślam szkołę, żeby moi uczniowie ruszali w świat pewni siebie i gotowi na nowe wyzwania.