Typ wydarzenia:

Data wydarzenia:

Godzina: 

Czas trwania: 

Webianrium (Zoom)

31 sierpnia 2022

19:00 (czasu polskiego)

około 90 min

Tytuł: 

Kompetencje przyszłości – empatia i myślenie krytyczne jako klucze do sukcesu absolwentów szkoły XXI wieku

Organizatorzy:

Edukacja SEN

Kontakt:

Lucyna Bzowska    + 48 608 091 447

Darmowy webinar

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI – EMPATIA I MYŚLENIE KRYTYCZNE JAKO KLUCZE DO SUKCESU ABSOLWENTÓW SZKOŁY XXI WIEKU

AGENDA SPOTKANIA

Empatia stanowi podstawę wielu kompetencji uznawanych za niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.

Podczas szkolenia:

  • Podejmiemy refleksję o miejscu empatii i kompetencji społecznych w warsztacie współczesnego nauczyciela.
  • Zapoznamy się z najnowszymi badaniami dotyczącymi kompetencji przyszłości i umiejętności koniecznych do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy i w społeczeństwie.
  • Przeanalizujemy psychologiczne aspekty empatii i powiązanych z nią kompetencji, jakie może (i powinna) doskonalić edukacja.
  • Określimy cele edukacji i wynikające z nich zobowiązania dla
    nauczycieli.

SERDECZNIE ZAPRASZAMy!

PRELEGENTKA

dr Agnieszka

dr Agnieszka Handzel

Nauczycielka języka polskiego, techniki i informatyki, mama,
dyrektorka Budzącej Się Szkoły Podstawowej w Kobielniku, nauczycielka akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat dotyczący empatii i kompetencji społecznych obroniłam w czerwcu 2022. Jestem metodykiem, członkiem projektów badawczych, autorką narzędzi dydaktycznych i artykułów metodycznych. Wierzę w relacje i dobrą zabawę w edukacji. Swoją pracę opieram na codziennym uczniowskim doświadczaniu i przeżywaniu kontaktu z tekstami kultury. Każdego dnia na nowo wymyślam szkołę, żeby moi uczniowie ruszali w świat pewni siebie i gotowi na nowe wyzwania.