zeszyt-cwiczen-wydawnictwo-edukacjne-sen-irlandia

KSIĘGARNIA

matematyka-geometria-dodawanie-wydawnictwo-edukacyjne-sen-irlandia
kolorowanki-wydawnictwo-edukacja-sen-irlandia
dodawanie-matemetyka-wydawnictwo-edukacja-sen

"UCZĘ SIĘ, BAWIĘ I POZNAJĘ POLSKĘ" XII-II klasa 3 (8-9 lat)

Podręcznik z ćwiczeniami (grudzień, styczeń, luty)

ISBN: 978-83-67026-33-8
Autor: Lucyna Bzowska, Alina Godlewska, Elżbieta Ławczys, Aneta Zawacka-Uveges
Wydawnictwo Edukacyjne SEN.
Wydanie 1 (2021)

Waluta:

Cena :

£16.00

Podręczniki „UCZĘ SIĘ, BAWIĘ I POZNAJĘ POLSKĘ” klasa 3 (8-9 lat):

(grudzień, styczeń, luty)

Dlaczego autorskie podręczniki “Uczę się, bawię i poznaję Polskę” są najlepszym wyborem dla Waszych dzieci?

“UCZĘ SIĘ, BAWIĘ I POZNAJĘ POLSKĘ”

Autorski podręcznik z ćwiczeniami “Uczę się, bawię i poznaję Polskę” jest najlepszym wyborem dla Twoich dzieci. Składa się z trzech części zawierających łącznie 34 tematy. Przewidziany jest dla dzieci w wieku 8 – 9 lat (klasa 3). Głównym założeniem jest rozwijanie kompetencji językowych związanych ze słuchaniem, mówieniem, czytaniem i pisaniem, a także rozbudzanie zainteresowań Polską, poznawanie podstawowych wiadomości na temat historii, geografii i przyrody Polski oraz jej kultury i tradycji.

Każda z części “Uczę się, bawię i poznaję Polskę” :
– jest osadzona w realiach dzieci mieszkających poza granicami Polski,
– prezentuje Polskę jako odległą rzeczywistość, pokazując ją w atrakcyjny sposób,
– zawiera autorskie czytanki i wiersze,
– rozwija praktyczne kompetencje językowe,
– jest spójna ze scenariuszami opartymi o metody aktywizujące,
– do każdego tematu dostępne są gotowe materiały dydaktyczne ułatwiające pracę z podręcznikiem,
– oparta jest na Podstawie Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Tematy

Grudzień:

– MIKOŁAJKOWY TEATR
– MIKOŁAJKOWY TEATR
– RODZINNE ŚWIĘTA

Styczeń:

– ROK – 12 MIESIĘCY
– BYŁEM, JESTEM, BĘDĘ
– W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
– SPRAWDZAMY SIEBIE

Luty:

– SZANUJEMY SIEBIE I INNYCH
– OLIMPIADA ZIMOWA
– BIAŁE WYPRAWY
– POZNAJEMY POMORZE, WARMIĘ, MAZURY

 

Kilka przykładowych stron z podręcznika