zeszyt-cwiczen-wydawnictwo-edukacjne-sen-irlandia

REGULAMIN PROMOCJI SENGRATIS

kolorowanki-wydawnictwo-edukacja-sen-irlandia
matematyka-geometria-dodawanie-wydawnictwo-edukacyjne-sen-irlandia
dodawanie-matemetyka-wydawnictwo-edukacja-sen

REGULAMIN PROMOCJI 
CZAS TRWANIA OD G. 00:00, 12 SIERPNIA 2022 R. DO G. 23:59, 30 WRZEŚNIA LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

 

 • §1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja
 2. Organizatorem Promocji jest FUNDACJA EduSEN Przylepki 5b 63-112 Brodnica, NIP 7851811498, REGON 389148818, KRS 0000905484 adres poczty elektronicznej fundacja@edukacjasen.pl
 3. Promocja kierowana jest do Klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. 
 4. Skorzystanie z Promocji jest dobrowolne. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Promocji, w szczególności wątpliwości co do objęcia Promocją określonego towaru, decydujące znaczenie ma informacja uzyskana od przedstawiciela Fundacji EduSEN: fundacja@edukacjasen.pl

 

 • § 2 [WARUNKI PROMOCJI]
 1. Promocja prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego www.edukacjasen.pl
 2. Promocja rozpoczyna się od g. 00:00, 12 sierpnia 2022 r. i trwa do g. 23:59, 30 września lub do wyczerpania zapasów towarów objętych promocją. 
 3. Przy zakupie minimum 10 Zestawów Podręczników z Ćwiczeniami oraz minimum jednego Zestawu Inspiratorów (przewodników metodycznych) z tej samej serii, Klient otrzyma jeden Zestaw Podręczników z ćwiczeniami GRATIS.
 4. Skorzystanie z promocji następuje poprzez dodanie produktów objętych promocją do koszyka, w toku składania zamówienia oraz wpisania kodu kuponu promocyjnego podanego na stronie www.edukacjasen.pl przy każdym produkcie.
 5. Rabatem zostały objęte wybrane produkty:
 • Zestawy z serii “Uczę się czytać i pisać” 5-6 lat   (kupon: SENGRATIS-0)
 • Zestawy z serii “Czytam i piszę” klasa 1 poziom 1 (kupon: SENGRATIS-11
 • Zestawy z serii “Czytam i piszę” klasa 1 poziom 2 (kupon: SENGRATIS-12)
 • Zestawy z serii “Uczę się, bawię i poznaję świat” klasa 2 (kupon: SENGRATIS-2)
 • Zestawy z serii “Uczę się, bawię i poznaję Polskę” klasa 3 (kupon: SENGRATIS-3)
 1. Klient może skorzystać z promocji dotyczącej jednej serii tylko raz.  
 2. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Promocji do chwili dokonania zapłaty oznacza, iż Klient zaniechał prawa skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. 
 3. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. 
 4. Organizator promocji nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 

 • § 3 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zastosowanie mają przepisy Polityki Prywatności Organizatora promocji.
 2. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad Regulaminu Sklepu.
 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji,  wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników promocji; 

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi. 

8. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator promocji udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie www.edukacjasen.pl. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

9. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 0
  0
  Twój koszyk
  Niestety, Twój koszyk jest nadal pusty :(Księgarnia

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Szczegóły w naszej polityce prywatności