Zapraszamy do wypełnienia Ankiety dotyczącej webinaru:

Mistrzowskie rozwiązania! Jak wspierać procesy edukacyjne dzieci, aby osiągały lepsze efekty?

ANKIETA