Zapraszamy do wypełnienia Ankiety dotyczącej szkolenia

Od przedszkola do Opola – metody aktywizujące dla każdej grupy wiekowej

ANKIETA