Zapraszamy do wypełnienia Ankiety dotyczącej webinaru:

Odkrywanie i rozwijanie talentów wśród dorosłych i dzieci. Część 2

ANKIETA