Zapraszamy do wypełnienia Ankiety dotyczącej webinaru:

Neurodydaktyka, o procesach zapamiętywania i uczenia się. Część 1.

ANKIETA